Hůza Petr 2004
Klára Klose 2004
Antje Scharfe 2006
Selingerová Veronika 2006
Karel Burian 2004
Tom Bartel 2006
Ray Chen 2010
Aino Nebel 2016
Gabriela Luptáková 2008
Petr Jakeš 2010
Betty Engholm 1998
Edita Rydhag 1998
Doris Becker 2010
Eva Svobodová 2006
Catrin Howell  1996
Heidi Preuss Grew 1998
Lucie Landau 1996
Roderick Bamford 1996
Elźbieta Grosseová 1996
Klaus Dorrmann  1996
Elźbieta Grosseová 1996
Klaus Dorrmann  1996
Brat Schwieger 2006
Petra Šťastná 2010
Michael Moore 1998
Jindra Viková 1998