Antonín Bartoš

Figurální reliéf - Lov
šamotová hlína, oxidy kovů, glazura - modelování, v=56 cm; s=97 cm