Carmen Dionyse

Kentaur - plastika
šamotová hlína, oxidy kovů, modelování, v=51,5 cm