Anna Klimešová

Profil - diturvit, porcelán - lití do forem, vytláčení do forem, v=39,2 cm