Antal Gazder

Postava se zdviženýma rukama - plastika
šamotová hlína, glazura - točení na kruhu, modelování, v=58,5 cm