Anton Raidel

PLASTIKA: šamotová hlína, engoby (modelování), d = 92 cm