Katie Sleyman

Často se přistihnu shrbená, nervy v krční páteři už-už skřípnuté, ramena svěšená, páteř jakbysmet, kostrč zastrčená. Pouhé uvědomění si téhle pozice moje tělo okamžitě vystřelí do přímky. Narovnám se a protáhnu, prohnu a nastavím se do polohy, která je po