Dagmar Hendrychová

Reliéf s válcem
kamenina, šamot oxidy kovů, soda - modelování, točení na kruhu, v=35 cm; s=33,5 cm