Frederic Pagace

Segment instalace
diturvit, přírodniny, glazura, zlato - namáčení, dekorace,