Frederic Pagace

Segment instalace - diturvit, přírodniny, glazura, zlato - namáčení, dekorace, d=120 cm