Georgette Zirbes

Tvary a nádoba - výběr
kamenina, oxidy kovů, barvítka - točení na kruhu, modelování, v=26,1 cm; v=37,7 cm; v=24,5 cm