Hana Červinková Exnarová

PLASTIKA: šamotová hlína, engoba (točení na kruhu, modelování), d = 52 cm