Imre Schrammel

Plastika - šamotová hlína, oxidy kovů - modelování, v=39 cm; Květ - plastika - šamotová hlína - modelování, v=15 cm