Imre Schrammel

Plastika
šamotová hlína, oxidy kovů - modelování, v=39 cm