Jana Trubačíková

HLAVA II: šamotová hlína, glazura (modelování), v = 56 cm