Jeffrey Alan Weber

Létací drak - segment instalace
technický porcelán, biskvit - lití do formy, modelování, d=200 cm