Jindra Viková

Profily, Kratochvíle, Poprsí mladé ženy - nástěnná plastika
porcelán, šamot, oxidy kovů, lití, modelování, malba, v=50 cm; d=33 cm; š=21 cm