Jindra Viková

Kratochvíle - diturvit, oxidy kovů, barvítka, glazura - lití, modelování, malba, v=54 cm; Z cyklu Šeptání - šamotová hlína, porcelán, barvítka, drát - lití, modelování, malba, v=68 cm; Všechno je jinak - porcelán, barvítka kov - lití, modelování, v=35 cm