Jindřiška Radová

šamotová hlína, porcelán, oxidy kovů - modelování, v=59 cm