Jindřiška Radová

Kulovitý objekt - porcelán, glazura - lití do formy, modelování, v=33 cm; Strom z koulí - porcelán, glazura, zlato - lití do formy, modelování, v=34 cm; Vázička - porcelán, oxidy kovů, glazura - modelování, v=22 cm