Jiří Laštovička

MLČENÍ: porcelán, biskvit, oxidy kovů (modelování), v = 78 cm