Jiří Laštovička

Mlčení
porcelán - biskvit, oxidy kovů - modelování, v=78,5 cm