Jiří Mareš

Plastika
šamotová hlína, oxidy kovů - modelování, v=63,5 cm