Jiří Mareš

PLASTIKA: šamotová hlína, oxidy kovů (modelování), v = 63,5 cm