John Hugbanks Stephenson

I love my pencil! - technický porcelán, oxidy kovů, barvítka, glazura - modelování, v=51,5 cm