Johny Rolf

Osamocená
šamotová hlína, oxidy kovů, glazura - modelování, v=23 cm