Juozas Adomonis

Hlava ženy - plastika
červená hlína, oxidy kovů - modelování, v=32,5 cm