Karel Nepraš

Malá fontána, Přepodstatnění
červenice, glazura - točení na kruhu, modelování, v=83 cm