Klára Klose

Obraz války
šamotová hlína, tkanina, obvazy - modelování, v=167 cm