Kurt Spurey

Disky - červená šamotová hlína, oxidy kovů - modelování, v=70 cm; Plastika - diturvit, glazura - lití do formy, modelování, v=23 cm