Kurt Spurey

DISKY: červená šamotová hlína, oxidy kovů (modelování), v = 70 cm; PLASTIKA: diturvit, glazura (lití do formy, modelování), v = 23 cm