Kyra Spieker

FORMY: porcelán (lití do forem, lepení), d = 44 cm