Kyra Spieker

Formy - porcelán - lití do forem, lepení, d=44 cm