Lubor Těhník

Exteriérová plastika - šamotová hlína, oxidy kovů, glazura - modelování, v=102 cm; Váza - porcelán, glazura - lití do forem, v=31 cm; Váza válcovitá - porcelán, glazura - lití do forem, modelování, 15 - 16 cm