Marco Chiandetti

Souborem několika děl se na výstavě prezentuje italský umělec žijící ve Velké Británii. V jednotlivých objektech zpracovává na místě nalezené předměty a materiály setkávající se v tématech původu či původnosti – otázkách, o něž se ve své praxi dlouhodobě zajímá. Použitím hlíny v různých stádiích naznačuje obecnější témata zrodu a pomíjivosti, bujení i postupného zániku, přičemž se pohybuje mezi metaforou a doslovností.
Někde mezi kostí a kamenem