Marina Sujetova

Váza bílá
kamenina, oxidy kovů, glazura - točení na kruhu, perforování, deformování, v=26,1 cm