Marion Weiss-Munk

Nevinnost, Ulice, která je dlážděná zlatem
diturvit, barvítko, glazura, zlato - lití do forem,