Marion Weiss-Munk

NEVINNOST, ULICE, KTERÁ JE DLÁŽDĚNÁ ZLATEM: diturvit, barvítko, glazura, zlato (lití do forem), v = 38 cm, v = 33 cm