Mark Leuthold

Bechyně (New and Old Times)
kamenina, oxidy kovů, glazura - modelování, p=50 cm