Michael Moore

Obydlí
šamotová hlína, oxidy kovů - modelování, v=40,5 cm