Michael Moore

Obydlí - šamotová hlína, oxidy kovů - modelování, v=40,5 cm; Komora - šamotová hlína, oxidy kovů - modelování, v=18,7 cm, d=55,5 cm