Miroslav Oliva

Objekty - kamenina, oxidy kovů, glazura, kov - točení na kruhu, svařování, v=76,5 cm, v=62,8 cm, v=44,8 cm; Anděl - šamotová hlína, oxidy kovů - modelování, v=59 cm