Nedda Guidi

Středomoří
šamotová hlína, oxid železa - modelování, zatírání, v=69,8 cm; š=76,4 cm