Pravoslav Rada

Jezdec - plastika - červenice, oxidy kovů, glazura, barvítka - točení na kruhu, modelování, razítkování, v=78 cm; Paní se psem - šamotová hlína, barvítka, glazura - modelování, v=90 cm, v=32 cm