Renée Reichenbach

šamotová hlína, glazura - modelování, zakuřování, v=164,5 cm