Richard Langer

červenice, barvítka, glazura - točení na kruhu, modelování, p=75 cm