Roland Möller

Plastika - šamotová hlína, oxidy kovů - točení na kruhu, modelování, v=70,8 cm