Rosario Guillermo

FORMY: šamotová hlína, oxidy kovů, glazura (modelování), v = 59 cm