Stanislav Mikuláštík

Dekorativní mříž - plastika
červenice, glazura - modelování, v=84,2 cm; v=84 cm