Stanislav Mikuláštík

Dekorativní mříž - plastika - červenice, glazura - modelování, v=84,2 cm, v=84 cm