Svätopluk Mikyta

ŠPINAVÉ SPOMIENKY (část instalace): kamenina, oxid kobaltu, glazura (točení na kruhu, kresba), p = 30 cm