Thomas Shafer

šamotová hlína, oxidy kovů - vytláčení do formy, modelování