Marina Sujetova

VÁZA BÍLÁ: kamenina, oxidy kovů, glazura (točení na kruhu, perforování, deformování), v = 26 cm