Nedda Guidi

STŘEDOMOŘÍ: šamotová hlína, oxid železa (modelování, zatírání), v = 69 cm, š = 76 cm