Antonín Bartoš

Figurální reliéf - Lov - šamotová hlína, oxidy kovů, glazura - modelování, v=56 cm, š=97 cm