Christian Kaiser

Tři ženy a muž
kamenina, oxidy kovů, glazura - točení na kruhu, modelování, v=42 cm