Děvana Mírová

Nástěnný reliéf - diturvit, oxidy kovů, glazura - lití do formy, modelování, p=30,5 cm