Carmen Dionyse

Bez názvu - plastika - šamotová hlína, oxidy kovů, modelování, v=168 cm, (UPM); Modrá květina, Květina plastika - šamotová hlína, oxidy kovů, modelování, v=42 cm; v=33 cm