Edyta Orlińská

kamenina, oxid manganu - modelování, zatírání, v=58 cm