Elisenda Sala

Reliéf
šamotová hlína, oxidy kovů - modelování, v=30,5 cm; s=29,7 cm