Elly Kuch

Závěsná dekorativní deska
diturvit, oxidy kovů, glazura - lití do formy, modelování, v=27 cm; š=39,3 cm